H2SO4 là gì
H2SO4 là công thức hóa học của axit sunfuric. Đây là loại axit vô cơ gồm các nguyên tố hidro (H), oxi (O), lưu huỳnh (S). H2SO4 không màu, không mùi có độ nhớt, có khả năng hòa tan trong nước, đặc trưng với phản ứng tỏa nhiệt mạnh.
Xem chi tiết: https://dinhhaiplastic.com/h2so4/
#dinhhaiplastic #h2so4

H2SO4 là gì? Kiến thức CẦN BIẾT về Axit Sunfuric | Đình Hải Plastic
dinhhaiplastic.com

H2SO4 là gì? Kiến thức CẦN BIẾT về Axit Sunfuric | Đình Hải Plastic

H2SO4 là gì? Tính chất hóa học và vật lý của H2SO4 ra sao? Acid Sunfuric được ứng dụng ra sao trong đời sống? Cần lưu ý gì khi sử dụng?